Un comunicat de presă

Iată ce-am găsit adineauri în mailbox (fiind subsemnatul abonat la comunicatedepresa.ro):

„În urma unei şedinţe-fulger desfăşurată în cursul dimineţii de azi, 1 aprilie, membrii fondatori cu drept de vot ai Societăţii Române de Science Fiction şi Fantasy au decis modificarea statutului şi obiectivelor organizaţiei. Astfel, s-a decis luarea unor măsuri pentru profesionalizarea activităţii SRSFF, după cum urmează:

  • excluderea din rîndul membrilor SRSFF a tuturor membrilor care nu au publicat cel puţin un volum sau un număr de trei povestiri în publicaţii cu numerotare ISSN sau ISBN; membrii excluşi ca urmare a aplicării acestor criterii vor căpăta statut de membri asociaţi, urmînd să poată participa la activitatea organizaţiei şi să beneficieze de drepturile membrilor cu drepturi depline, fără a lua însă parte la procesul decizional;
  • renunţarea la politica de racolare de noi membri practicată pînă în prezent şi inversarea, pe cît posibil, a sensului acestei politici: calitatea de membru al SRSFF să devină un deziderat pentru autori, iar nu prezenţa autorilor să fie un deziderat pentru societate;
  • înfiinţarea unui departament editorial al societăţii, care să se ocupe de asigurarea unui standard profesionist pentru publicaţiile societăţii (inclusiv de întemeierea unei edituri care să funcţioneze sub patronajul organizaţiei); ca o primă măsură în acest sens, s-a decis retragerea de pe piaţă a exemplarelor deja distribuite din antologia Alte ţărmuri şi reeditarea acesteia după o redactare şi o corectură severă, cu respectarea normelor editoriale acceptate şi cu o copertă şi un aspect general mult îmbunătăţit, astfel încît volumul să fie cu adevărat reprezentativ pentru F&SF-ul românesc actual;  ca o măsură secundară, s-a decis transformarea site-ului societăţii într-un portal web cu două secţiuni, una publică (în fapt, un e-zin cu ISSN, astfel încît publicarea pe acest site să devină atractivă pentru autori) şi alta accesibilă doar membrilor (după modelul SFWA), pentru uz intern;
  • reorganizarea departamentului de comunicare al societăţii şi angajarea serviciilor unui/unor responsabil/i de PR cu rezultate dovedite, pentru a creşte atît expunerea organizaţiei, cît şi pentru a remedia prejudiciile de imagine aduse societăţii de la înfiinţare şi pînă în prezent de absenţa totală a unei supervizări competente a ieşirilor oficiale în public ale membrilor societăţii;
  • însărcinarea departamentului financiar-contabil cu: demararea – în colaborare cu departamentul de comunicare – a unei campanii de strîngere de fonduri pentru vistieria societăţii, urmînd a se face apel pentru donaţii la editurile care publică literatură de gen; începerea demersurilor pe lîngă Ministerul Culturii pentru a se conferi SRSFF dreptul de a încasa timbrul literar pentru lucrările de gen publicate în România; iniţierea unei ample acţiuni de popularizare a iniţiativei „Direcţionaţi 2%” în mediul online, prin intermediul blogurilor membrilor şi prietenilor acestora; contactarea unei firme specializate în obţinerea de fonduri guvernamentale sau europene pentru finanţarea nevoilor  şi obiectivelor societăţii;
  • înfiinţarea unui departament sindical al societăţii, cu următoarele responsabilităţi: demararea unui parteneriat cu un cabinet juridic specializat în litigii privind drepturile de autor; constituirea unui fond de ajutorare pentru membrii aflaţi în dificultate (fie că au probleme de sănătate sau de altă natură);
  • organizarea în cel mai scurt timp de alegeri pentru structurile de conducere ale societăţii, unde candidaturile să fie susţinute de platforme-program cu iniţiative şi date concrete, nu doar de notorietatea candidaţilor.

S-a decis ca, dacă obiectivele susmenţionate nu vor fi îndeplinite sau puse pe roate în proporţie acceptabilă în termen de 3 luni, societatea să fie dizolvată de facto, constatîndu-se deplina ei inutilitate şi lipsa de interes a membrilor pentru o organizaţie menită să le apere şi promoveze interesele.”

Comunicatul de presă este datat 1 aprilie 2010 şi poartă semnătura unor membri marcanţi ai SRSFF. Dacă se va pune în operă ce scrie în comunicat, fie şi în proporţie de 50%, pe cuvînt că îmi depun o cerere de aderare.

Current soundtrack: Fish – Mission Statement
Reclame